fredag 13 mars 2015

- Bryt tystnaden -

MARS - ENDOMETRIOS - BRYT TYSTNADEN KRING ENDOMETRIOS

Hela denna månaden kämpar jag bland många andra runt om i hela vida världen med att lyckas måla världen gul. Vi vill tillsammans göra skillnad och sprida information kring vår gemensamma sjukdom endometrios. Vi genomför marscher och event för att lyckas nå ut till dem som ännu inte vet vad sjukdomen handlar om eller vad den innebär för de drabbade och även deras anhöriga.

Det är en tuff kamp att först få hjälp att utredas för att få diagnos. Det innebär ofta många år och mycket inre och yttre kamp innan man ens får sin endometrios diagnos fastställd. Under den tiden så hinner man känna sig väldigt liten och kränkt då vi ofta känner att vi blir misstrodda när vi beskriver våra liv med smärtor.

När du fått diagnos ska du hitta någon kunnig och engagerad doktor som har tid och möjlighet att hjälpa dig. Den doktorn måste verkligen kunna sjukdomen och behöver veta vad som kan göras för att hjälpa patienten med att "bromsa" endometriosen. Vi behöver en behandlingsplan och fokus på att övervinna sjukdomen. Vi behöver stöd i att lära oss leva och hantera det smärtor som vi ibland tvingas leva tillsammans med, förlika oss och få hjälp att acceptera att leva med både sjukdomen, smärtorna och den mentala börda som det emellanåt innebär.

Det är då alla vi kvinnor med endometrios behöver en doktor som kan ge dig hopp och tro om framtiden. En doktor som lyssnar och tar in vad vi säger och orsaken till varför vi känner som vi gör. Vi vet att sjukvården eller någon på denna jord just nu kan bota oss, men vi behöver få stöd och förståelse för vårt lidande. Det kan inte fortsätta som det gör idag i vården där vi bollas mellan olika instanser för att vi är för komplicerade, svårförstådda/svårhanterliga och missförstådda.

Det är dags att bryta tystnaden kring endometrios. Vår sjukdom måste klassas som en folksjukdom för att den faktiskt är det och har varit det länge. Vi begär inte att någon ska bota oss här och nu, men vi måste kunna räkna med stöd från sjukvården det gånger vi är i stort behov för det. Annars förlorar jag och mina medsystrar ännu fler fantastiska medsystrar som ger upp kampen eftersom ingen lyssnar när dom desperat försöker göra sig hörda.

så sluta lyssna och börja höra <3 p="">

Kram från mig Madde