torsdag 8 februari 2018

den jag vill vara


Allt börjar i mig. I mig bor möjligheten.
Att göra plats för självreflektion. Att införskaffa nya kunskaper, nya värderingar och tankar utanför boxen. Utmana sig själv. Sätta lite fast på den positiva spiralen. Där de positiva effekterna stärker självkänsla och självförtroende. Och likt ringar på vattnet även, så småningom, nå fram till omgivningen.

I mig staplas även de mer svåröverkomliga hindren. Jag är en spegling av allt som passerar mig. Avsiktligt. Oavsiktligt. Medvetet och omedvetet bär jag på rester av allt det som träffat mig. Minnen. Spår. Den dusch min hjärna och min kropp sprutas med, behag och obehag. Jag är den jag är men jag kan också bli den jag strävar mot att vara och det jag vill åstadkomma. Smälta de spår jag blir medveten om. Rensa. För att låta kroppen och hjärnan i vuxen ålder skapa egna välkomnande.

Positioner kan förflyttas. Kanske inte direkt några större berg men ändå, små kullar eller högar. En i taget. Bit för bit. Att göra det man de facto kan med tålamod, målfokusering och medvetandegöra hindren på vägen.

Att bli medveten hur jag och min hjärna fungerar i svåra situationer. Medvetenhet och förståelse för att lättare agera vid nästa svåra tillfälle. Känna igen sina reaktioner, förstå varför de uppkommer, vad som kan göras och vad som absolut inte var framgångsrikt.

Tid för reflektion. Insikt. Beslut. Förverkligande. Genomförande. Eller stannar det vid en tanke? Vad säger i så fall magkänslan dig? Vad säger ditt förnuft eller ditt hjärta?

Kärlek från mig till dig

text hämtad ur min kalender - ett skönare liv 2018


onsdag 7 februari 2018

det tar tid

DET TAR TID

DET TAR TID ATT LÄRA SIG LEVA. DET TAR TID ATT LÄRA SIG ÄLSKA. TID, TILL DET SOM ÄR ÄKTA OCH VERKLIGEN VIKTIGT I LIVET

Att vara grundad i sig själv. Att känna, upptäcka och hämta kraft från det som bor i mig. Ett hem med trygghet. Värme. Acceptans och tillit. Medvetenhet. Ett självomhändertagande med varm kärlek och djup respekt. Att vara i sig själv oavsett om och i vilken grad vindarna viner runt knuten.
Att lägga märke till det som som sker i mig just nu, i denna stund. Reaktionerna min kropp ger ifrån sig. Tankar som skakar om och direkt väcker hjärnan till liv. Soldater som impulsivt ikläder sig de vanemässiga försvarsmekanismernas slitna rock. Skydd som för länge sedan blåsts hål på och nu blottar en sårig själ vars energiförluster fullständigt dränerat allt liv. Vad händer med mig om jag då istället öppnar dörren och kliver rakt in i mitt trygga hem? Stadig grundpelare med ständig access – möjlighet att återvända, om än bara för att checka av att satt kurs fortfarande är den som gäller.
Vi söker. Vi hoppas. Vi kämpar. Några ger upp. Andra laddar om och tar ny sats. För det är sådana vi är. Livets soldater som bär på känslighet, vilja, mod och styrka. Att ta strid för det vi tror på och det som gör skillnad. I det egna livet och för andra. Det tar tid att lära sig leva. Men, för du din eller andras talan?

kärlek från mig till dig

text hämtad ur min kalender – Ett skönare liv 2018