onsdag 7 februari 2018

det tar tid

DET TAR TID

DET TAR TID ATT LÄRA SIG LEVA. DET TAR TID ATT LÄRA SIG ÄLSKA. TID, TILL DET SOM ÄR ÄKTA OCH VERKLIGEN VIKTIGT I LIVET

Att vara grundad i sig själv. Att känna, upptäcka och hämta kraft från det som bor i mig. Ett hem med trygghet. Värme. Acceptans och tillit. Medvetenhet. Ett självomhändertagande med varm kärlek och djup respekt. Att vara i sig själv oavsett om och i vilken grad vindarna viner runt knuten.
Att lägga märke till det som som sker i mig just nu, i denna stund. Reaktionerna min kropp ger ifrån sig. Tankar som skakar om och direkt väcker hjärnan till liv. Soldater som impulsivt ikläder sig de vanemässiga försvarsmekanismernas slitna rock. Skydd som för länge sedan blåsts hål på och nu blottar en sårig själ vars energiförluster fullständigt dränerat allt liv. Vad händer med mig om jag då istället öppnar dörren och kliver rakt in i mitt trygga hem? Stadig grundpelare med ständig access – möjlighet att återvända, om än bara för att checka av att satt kurs fortfarande är den som gäller.
Vi söker. Vi hoppas. Vi kämpar. Några ger upp. Andra laddar om och tar ny sats. För det är sådana vi är. Livets soldater som bär på känslighet, vilja, mod och styrka. Att ta strid för det vi tror på och det som gör skillnad. I det egna livet och för andra. Det tar tid att lära sig leva. Men, för du din eller andras talan?

kärlek från mig till dig

text hämtad ur min kalender – Ett skönare liv 2018

Inga kommentarer: