torsdag 8 februari 2018

den jag vill vara


Allt börjar i mig. I mig bor möjligheten.
Att göra plats för självreflektion. Att införskaffa nya kunskaper, nya värderingar och tankar utanför boxen. Utmana sig själv. Sätta lite fast på den positiva spiralen. Där de positiva effekterna stärker självkänsla och självförtroende. Och likt ringar på vattnet även, så småningom, nå fram till omgivningen.

I mig staplas även de mer svåröverkomliga hindren. Jag är en spegling av allt som passerar mig. Avsiktligt. Oavsiktligt. Medvetet och omedvetet bär jag på rester av allt det som träffat mig. Minnen. Spår. Den dusch min hjärna och min kropp sprutas med, behag och obehag. Jag är den jag är men jag kan också bli den jag strävar mot att vara och det jag vill åstadkomma. Smälta de spår jag blir medveten om. Rensa. För att låta kroppen och hjärnan i vuxen ålder skapa egna välkomnande.

Positioner kan förflyttas. Kanske inte direkt några större berg men ändå, små kullar eller högar. En i taget. Bit för bit. Att göra det man de facto kan med tålamod, målfokusering och medvetandegöra hindren på vägen.

Att bli medveten hur jag och min hjärna fungerar i svåra situationer. Medvetenhet och förståelse för att lättare agera vid nästa svåra tillfälle. Känna igen sina reaktioner, förstå varför de uppkommer, vad som kan göras och vad som absolut inte var framgångsrikt.

Tid för reflektion. Insikt. Beslut. Förverkligande. Genomförande. Eller stannar det vid en tanke? Vad säger i så fall magkänslan dig? Vad säger ditt förnuft eller ditt hjärta?

Kärlek från mig till dig

text hämtad ur min kalender - ett skönare liv 2018


Inga kommentarer: